PÄÄOSASSA IHMINEN

Asukasasiamies

Asukasasiamies

Lilinkotisäätiön asumispalveluissa toimii asukasasiamies. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että Lilinkotisäätiön palvelutaloissa asuvia asukkaita kohdellaan asianmukaisesti ja hyvin.

Asiamies on riippumaton ja puolueeton. Keskustelut hänen ja asukkaan välillä ovat luottamuksellisia ja eikä niitä kirjata asukkaan tietoihin asukasraportointijärjestelmään.

Hyvään asumispalveluun ja kohteluun kuuluvat mm. seuraavat periaatteet:

Asukkaan

 • ihmisarvoa ei loukata missään vaiheessa
 • uskonnollista tai muuta vakaumusta kunnioitetaan
 • yksityisyyttä kunnioitetaan

Jos asukas on tyytymätön asumispalveluun tai kohteluun, asiamies avustaa ja neuvoo keneen ottaa yhteyttä ja tarvittaessa neuvoo hänelle miten muistutus tehdään.

Asukasasiamies

 • Tiedottaa ja neuvoo asukkaita oikeusasioissa
 • Pyrkii parantamaan asukkaan asemaa ja oikeusturvaa
 • On perehtynyt lakeihin, jotka koskevat asukkaan oikeusturvaa, huoneenvuokralakia sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia
 • On puolueeton eikä osallistu muuhun asiakastyöhön
 • Toimii sovittelijana jos asukkaan ja henkilökunnan välillä syntyy riitatilanteita
 • Avustaa asukasta tekemään muistutuksen tai korvaushakemuksen, jos asiakas on tyytymätön asumispalveluun
 • Ei ota kantaa asiakkaan taudinmääritykseen tai hoidon/palvelun sisältöön
 • Ei hoida asianajajan tehtäviä

Lilinkotisäätiön asukasasiamies on  Marianne Hietanen.

Yhteydenotot: perjantaisin klo 9 -13 puhelimitse gsm: 050 412 5342

tai muina aikoina sähköpostilla: marianne.hietanen(at)lilinkoti.fi

 

Lilinkoti logo LuotettavaKumppaniyritys