PÄÄOSASSA IHMINEN
-->

 

 

Lilinkotisäätiölle Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Lilinkotisäätiölle Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Sosiaalialan palveluja tuottavat…

Lue lisää →

Yhteisöllinen työhyvinvointimalli (YTY) -hanke

Yhteisöllinen työhyvinvointimalli (YTY) -hanke

Kuntoutussäätiö toteuttaa Yhteisöllinen työhyvinvointimalli (YTY) -hankkeen yhdessä psykiatrista asumiskuntoutusta toteuttavien työyhteisöjen kanssa Hankkeessa tutkitaan työyhteisöjen vuorovaikutussuhteita ja työnohjauksen vaikutuksia. Tavoitteena on luoda työnohjausta hyödyntävä toimintamalli yhdessä kolmivuorotyötä tekevien psykiatrisen asumiskuntoutuksen työntekijöiden ja heidän esimiestensä kanssa. Kyseessä on osallistava toimintatutkimus, jossa rohkaistaan työyhteisöä etsimään yhdessä ratkaisuja asiakastyössä…

Lue lisää →

Lilinkotisäätiö liittyi Ruokaosuuskunnan jäseneksi

Lilinkotisäätiö liittyi Ruokaosuuskunnan jäseneksi

Peltotoiminnan tavoitteina on säätiöllä mm. tarjota asukkaille talon ulkopuolista järkevää toimintaa, mahdollisuuden kohottaa kuntoa ja hyötyä luonnon elvyttävistä vaikutuksista. Työ ulkona takaa myös hyvät, luonnolliset yöunet. Eri talojen asukkaat saavat mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja solmia uusia ihmissuhteita. Myös tasavertainen kanssakäyminen muiden ”peltolaisten” kanssa tulee varmasti…

Lue lisää →

MPNet – Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto

MPNet – Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto

Järjestömme on mukana MPNet-verkostossa. Se on avoin, väljä yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on toimia mielenterveyspoolin rinnalla vaikuttamalla konkreettisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja palvelujen parantamiseksi. Yhteistyöverkosto perustettiin 8.9.2010 Mielenterveyden keskusliitossa. Verkosto on määritellyt tavoitteikseen mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden ihmisten elinolojen, työllisyyden sekä asumisen ja siihen liittyvien…

Lue lisää →

Lilinkoti logo LuotettavaKumppaniyritys