PÄÄOSASSA IHMINEN

Lilinkotisäätiö työnantajana

Lilinkotisäätiö työnantajana

Lilinkotisäätiössä on noin 170 työntekijää. Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan tehtävään soveltuva koulutus. Asukastyötä tekevät työntekijät toimivat ohjaajan nimikkeellä. Ohjaajaksi voi hakeutua joko sosiaali- tai terveysalan ammattikorkea- tai kouluasteen suorittaneet henkilöt. Palvelutalojen ohjaajina toimii sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja mielenterveyshoitajia. Työ on kolmivuorotyötä. Palvelutalojen valmistuskeittiöissä työskentelee talousalan koulutuksen saaneita ihmisiä kokkeina. Noudatamme Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta (AVAINTES).

Lilinkotisäätiön työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon, työnohjaukseen ja monipuoliseen virkistys- ja koulutus toimintaan. Lilinkotisäätiössä työskentely on yhteisöllistä toimintaa, työntekijöillä on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa työtään itsenäisesti. Yhteisöllisen ja itsenäisen työskentelyn edellytys on sitoutuminen työhön ja säätiön arvojen hyväksyminen ja sisäistäminen.

 

Tyossa

Lilinkoti logo LuotettavaKumppaniyritys