Lilinkotisäätiö liittyi Ruokaosuuskunnan jäseneksi

Peltotoiminnan tavoitteina on säätiöllä mm. tarjota asukkaille talon ulkopuolista järkevää toimintaa, mahdollisuuden kohottaa kuntoa ja hyötyä luonnon elvyttävistä vaikutuksista. Työ ulkona takaa myös hyvät, luonnolliset yöunet. Eri talojen asukkaat saavat mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja solmia uusia ihmissuhteita. Myös tasavertainen kanssakäyminen muiden ”peltolaisten” kanssa tulee varmasti olemaan merkityksellistä. Kasvun seuraaminen tuo toivon ulottuvuuden, jos mieli on matala ja työ pellolla kehittää sitoutumista, vastuunkantoa ja pitkäjänteisyyttä. Hyödyt ovat varmasti moninaiset.

”Uskon, että myös toimintaan mukaan lähtevät työntekijät nauttivat ja toiminta tukee myös heidän hyvinvointiaan.” toteaa Kati Jokinen Lilinkotisäätiöstä. ”Sen, mitä sadolla sitten aikanaan teemme, päätämme yhdessä asukkaiden kanssa. Mm. Mäkikoti tarjoaa hieman kevyemmin tuettua asumispalvelua (=palveluasumista), jossa osalla asukkaista on toive kuntoutua ihan itsenäiseen asumiseen. Voisin ajatella, että meillä voitaisiin esim. harjoitella ruuan laittoa oman sadon annista yhdessä asukkaiden kanssa.”

”Ruokaosuuskunnan alusta asti on ollut tavoitteena saada Kaupunkilaisten omasta pellosta kestävä liiketoimintamalli niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristöllisesti. Nyt yhteistyö Lilinkotisäätiön kanssa vahvistaa meitä sosiaalisesti ja voimme sanoa, että pellolla on green care toimintaa. Toivomme, että Kaupunkilaisten oma pelto lisää hyvinvointia ja elämänlaatua jäsenillemme. Tervetuloa porukkaan Lilinkotisäätiö”, kirjoittaa blogissa toiminnan perustaja Olli Repo.

Lilinkotisäätiö on Ruokaosuuskunnan jäsen ja ostanut satokaudelle 2015 kaksi sato-osuutta. ”Kaupunkilaisten oma pelto mahdollistaa hienot ja uudet kokeilut ilman hankkeita tai apurahoja”, totesi Repo blogissa.

Lisää kuvia ja tietoa myös facebook-sivuillamme.

Lisätietoa 
Lilinkotisäätiö, Kati Jokinen, palvelutalon johtaja
050-466 3383, kati.jokinen(at)lilinkoti.fi

Ruokaosuuskunta, Olli Repo, perustaja & hallituksen varapj.
050-571 5032, olirepo(at)gmail.com