Lilinkotisäätiölle Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Sosiaalialan palveluja tuottavat julkinen taho ja yksityiset palveluntuottajat, joita ovat lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt. Lilinkotisäätiö haluaa erottautua palveluntuottajana ei voittoa tavoittelevana organisaationa. Säätiön elinkeinotoiminnan tulos eli palvelutoiminnasta saadut tuotot käytetään kokonaisuudessaan Lilinkotisäätiön toiminnan kehittämiseen ja siten asukkaiden hyödyksi.

– Yhteiskunnallinen yrittäminen on vastuullista yritystoimintaa ja nämä yritykset kehittävät jatkuvasti toimintaansa. Lilinkotisäätiö kehittää ja toteuttaa ehkäisevää mielenterveystyötä ja sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä. Lilinkotisäätiön avulla tuen tarvitsijat saavat mahdollisuuden kuntoutukseen ja asuntoon mikä edistää elämän hallintaa. On hienoa, että Lilinkotisäätiö voi nyt kertoa olevansa myös Yhteiskunnallinen yritys -merkin haltija, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.