MPNet – Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto

Järjestömme on mukana MPNet-verkostossa. Se on avoin, väljä yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on toimia mielenterveyspoolin rinnalla vaikuttamalla konkreettisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja palvelujen parantamiseksi. Yhteistyöverkosto perustettiin 8.9.2010 Mielenterveyden keskusliitossa.

Verkosto on määritellyt tavoitteikseen mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden ihmisten elinolojen, työllisyyden sekä asumisen ja siihen liittyvien palvelujen parantamisen yhteistyön ja vaikuttamisen keinoin.

Toimintateema talvikaudella 2014-2015 on: Laatua asumiseen.

 MPNet-verkoston tekemät mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen palvelujen laatusuositukset julkistettiin 19.11.2013. Lue laatusuositukset tästä (pdf).  Me olemme mukana laatusuosituksessa.

Verkosto on nyt työstänyt mittaristoa, joka valmistui 3.11.2014.  Tällä mittarilla on tarkoitus testata laatusuosituksien toteutumista ja mitata asumisen laatua. Lataa mittaristo tästä (pdf).