PÄÄOSASSA IHMINEN

Arvot

Arvot

Lilinko_saatio_sarjis

Arvomme ja toimintamme perustuvat kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen.

YHTEISÖLLISYYS

 • yhteisöllisyys toteutuu vain suhteessa muihin ihmisiin
 • yhteisöissämme otamme vastuun itsestämme ja toisistamme
 • yhteisöllisyys tukee yksilöllisyyttä
 • kunnioitamme jokaisen yksilön ominaisuuksia
 • tuemme itsemääräämisoikeutta

OSALLISUUS

 • osallisuus sisältää vastuullisuuden yhteiskunnassa
 • ymmärrämme osallisuuden, syrjäytyneisyyden ja osattomuuden vastinparina

AVOIMUUS

 • tausta-arvonamme länsimainen demokratia ja kansalaisten oikeuteen valvoa instituutioita

SUVAITSEVAISUUS

 • toimintamme perustuu hyväksyntään, kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja persoonallisia elämänratkaisuja
 • meillä jokaisella on oikeus elää rauhassa ja olla sellaisia kuin ovat

TURVALLISUUS

 • tarjoamme asukkaillemme turvallisen asuinympäristön
 • pidämme turvallisuutta vapauden toteutumisen edellytyksenä
Lilinkoti logo