PÄÄOSASSA IHMINEN

Johtoryhmä

Lilinkotisäätiön johtoryhmän jäseninä toimivat toiminnanjohtaja, palvelutalojen johtajat, henkilöstön edustaja, talouspäällikkö ja kehittämispäällikkö. Henkilöstön edustajan toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kolmen viikon välein. Johtoryhmä suunnittelee ja toteuttaa hallituksen määrittämiä strategisia tehtäviä ja kehittää säätiön toimintaa. Kokouksista tehdään muistiot jotka ovat henkilöstön luettavissa.


Johtoryhmän jäsenet 2016 ovat:

 

Riikka Kallio toiminnanjohtaja
Tellervo Lönnroth talouspäällikkö
Heikki Hyvönen kehittämispäällikkö
Juha Nuikka henkilöstön edustaja
Sade Iyare Mäkikodin johtaja
Ville Miettinen Viertokodin johtaja
Anu Rautelin Sepänkodin johtaja
Päivi Tjäder Pekinkodin johtaja
Kirsi Viiri Koskikodin johtaja
Jaana Jäntti Suutarinkodin johtaja

 

Lilinkoti logo