PÄÄOSASSA IHMINEN

Johtotiimit

Lilinkotisäätiön viisi johtotiimiä: Asiakastiimi, Henkilöstötiimi, Kehittämistiimi, Johtamistiimi sekä Talous- ja prosessitiimi. Johtotiimien jäsenistö muodostuu työntekijöistä, esimiehistä, johdosta ja asukkaista.

Johtotiimien vastuulla on nimensä mukaisesti yhden strategisen näkökulman johtaminen koko organisaation tasolla. Tiimien tehtävänä on aikatauluttaa ja toimeenpanna strategiset päämäärät ja tavoitteet oman vastuualueen osalta sekä seurata niiden toteutumista. Lisäksi johtotiimien tehtävänä on organisaatiota koskeva päätöksenteko oman vastuualueen osalta.

Tiimien toimintaa seuraa, tukee ja ohjaa Ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenistö: asukkaiden edustaja, henkilöstön edustaja, edustaja kustakin johtotiimistä ja toiminnanjohtaja.

Lilinkoti logo LuotettavaKumppaniyritys